Voyage to Tonking in the year Ât-hơi (1876) by P. J. B. VД©nh KГЅ TrЖ°ЖЎng

Cover of: Voyage to Tonking in the year Ât-hơi (1876) | P. J. B. VД©nh KГЅ TrЖ°ЖЎng

Published by School of Oriental and African Studies, University of London in London .

Written in English

Read online

Places:

  • Vietnam, Northern

Subjects:

  • Trương, P. J. B. Vĩnh Ký 1837-1898 -- Travel -- Vietnam, Northern.,
  • Vietnam, Northern -- Description and travel.

Edition Notes

Book details

Statementby P.J.B. Trương-Vĩnh-Ký ; translated and edited by P.J. Honey.
ContributionsHoney, P. J., University of London. School of Oriental and African Studies.
Classifications
LC ClassificationsDS559.92.T6 T7813 1982
The Physical Object
Pagination125 p. :
Number of Pages125
ID Numbers
Open LibraryOL2790241M
ISBN 100728600994
LC Control Number83217728

Download Voyage to Tonking in the year Ât-hơi (1876)

Woodside, A.B. “Voyage to Tonking in the year Ất-Hợi (), by P.J.B. Truong Vĩnh Ký. Bulletin of the School of Oriental and African Studies,vol.

47(2), pp. [Book review (Điểm sách)] Xưa & Nay. “Một chỗ đứng cho một học giả lớn.” [mỤC Dư   Voyage to Tonking in the year Ât-hơi () Western books on Asia: Japan Wide crossing: the West Africa Rice Development Association in transition,   37 This book was translated into English by P.J.

Honey (), Voyage to Tonking in the Year At Hoi (), London: School of Oriental and African Studies, University of London. 38 Lại Nguyên Ân (), Ðọc lại người trước, đọc lại người xưa, Hanoi: Nxb Hội Nhà Văn, pp.

-Chống việc một linh mục công giáo không cho treo cờ VNCH chẳng hạn, là chống đối một thái độ chính trị của một LM công giáo, chứ không ph.

79820 views Sunday, November 8, 2020